Ambtenaar SuiteAmbtenaar SuiteAmbtenaar SuiteAmbtenaar SuiteVeldwachter SuiteVeldwachter SuiteVeldwachter SuiteVeldwachter Suite

Historie Raadhuis Dinther

Dinther is een dorp met een lange historie. In 1139 werd Dinther voor het eerst vernoemd als Dinthre: een naam van Frankische oorsprong. Een combinatie van de woorden ‘Dint’ (wat ingedeukt betekent) en ‘haar’ (langgerekte zandrug). Het verwijst naar de golvende zandrug zoals die zich ten noorden van Dinther uitstrekt.

van 1771 tot 1938

Onder het bestuur van de eerste burgemeester, Cornelis Speelman, werd het eerste raadhuis van Dinther gebouwd. Het betreft een karakteristiek plattelandsraadhuis, opgetrokken in baksteen, met een laag souterrain, bordes, hoge verdieping en markante dakruiter.
Op 4 december 1771 werd de bouw publiek aanbesteed voor fl. 2.285,-- aan timmerman C.van Sonsbeek. Eind 1772 begin 1773 werd het raadhuis in gebruik genomen. Het raadhuis herbergde tevens een schoollokaal en een onderwijzers- en veldwachterwoning. Tot 1938 is het eerste raadhuis in gebruik geweest.

van 1938 tot 1950

Onder het bestuur van de achtste burgemeester J.M. van de Veerdonk werd op dezelfde locatie een nieuw raadhuis opgetrokken. Het ontwerp was van de hand van architect Cor Roffelsen uit Helmond.
De Gemertse aannemer van Eupen en Co bouwde het pand in 1938 voor iets meer dan 13.000 gulden en op 24 april 1939 werd het officieel in gebruik genomen. De allereerste gebruiker was het secretariepersoneel van de gemeente en er werden raadsvergaderingen gehouden onder de hamer van burgemeester J.M. van de Veerdonk. Daarnaast hield de Rijkspolitie samen met de gemeenteontvanger op de benedenverdieping kantoor. De enorme kluis zit er nog steeds. Het Wit-Gele Kruis zat er tot 1950.

van 1950 tot 1993

Een pand dat sfeer en stijl uitstraalt: een prachtig visitekaartje voor twee luxe raadhuissuites die als dependance van Hotel Restaurant De Leygraaf (www.leygraaf.nl) dienen. Het pand bevindt zich in uitstekende conditie en heeft een rijke historie. Tot 1969 heeft het gebouw dienst gedaan als raadhuis. In dat jaar werd Dinther namelijk samengevoegd met het buurdorp Heeswijk tot de nieuwe gemeente Heeswijk-Dinther en moesten de bruidsparen naar het gemeentehuis op ’t Plein 1969. Daarna kwam het in handen van de provincie Noord-Brabant.  Dorpsbewoners herinneren zich misschien juffrouw Tibosch nog wel van het Maatschappelijk werk en gezinszorg. Zij zat hier in de periode 1974 tot 1976. Ook het hoofd van de afdeling gemeentewerken, Jan van Houtum, heeft er gezeten en deze afdeling vertrok in 1982. Na het vertrek van de Rijkspolitie in 1991 zocht men naar mogelijke kopers en er dienden zich al snel enkele gegadigden aan. Een vierde kandidaat Het Provinciaal Bestuur betrok het pand in 1993.

van 2006 tot 2009

De binnen – en buitenkant zijn in 2006 geleden totaal gerenoveerd, maar de historie is bewaard gebleven: de originele tegels in de hal, de raadzaal met haar ‘oude meubilair’ en lambrisering en het glas in lood. Oorspronkelijk waren er elf gebrandschilderde ramen in het pand verwerkt, maar negen daarvan zijn rond 1980 uit het pand gehaald. Er zijn er drie overgebleven, welke in de keuken op de eerste verdieping nog te zien zijn. Ook bijzonder zijn de drie kroonluchters: twee in de Raadszaal destijds geschonken door ingezetenen van Dinther en afd. Loosbroek van de Boerenbond, Eierbond en Stierenvereniging Dinther. En de kroonluchter in de gang is geschonken door een zangvereniging. Op 4 juli 2006 werd het pand heropend door Commissaris van de Koningin Mevr. Maij-Weggen, toen de Provincie Noord-Brabant regio Noord-Oost er zijn intrek nam. In 2009 is het uiteindelijk particulier bezit geworden en heropend door Burgemeester Heijmans van de gemeente Bernheze. 

van 2010 tot heden

De begane grond heeft een ware metamorfose ondergaan om twee luxe bed&breakfast mogelijkheden te realiseren. Deze Raadhuis Suites zijn, met een knipoog naar de historie: Ambtenaar en Veldwachter, genoemd. Vroeger hield de ambtenaar hier kantoor en inde er belastingen en leges. De grote kluis in de badkamer van de Ambtenaar suite is in de verbouwing bewaard gebleven om de historie in ere te houden. Aan de overzijde van de gang waren het kantoor, de verhoorkamer en de twee cellen van de veldwachter gesitueerd, welke nu hebben plaatsgemaakt voor de Veldwachter suite. De doorkijkspiegel in de deur van de badkamer van deze suite herinnert hier nog subtiel aan. De nostalgie is gebleven, maar de kamers zijn bijzonder luxe geworden voor onze bed&breakfast gasten. Vanaf kerst 2010 zijn beide suites in gebruik. Op deze site leest u alles over de mogelijkheden van de Veldwachter suite en de Ambtenaar suite. Raadhuis Dinther Suites is onderdeel van Hotel Restaurant De Leygraaf. www.leygraaf.nl