Ambtenaar SuiteAmbtenaar SuiteAmbtenaar SuiteAmbtenaar SuiteVeldwachter SuiteVeldwachter SuiteVeldwachter SuiteVeldwachter Suite

Algemene voorwaarden

Op alle gedane offertes, verkopen, aangegane verplichtingen en verstrekte informatie, zowel mondeling, schrifelijk of digitaal, zijn de algemene Voorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3368.